Юрист. Ключові практики: корпоративне та господарське право.