Забруднення екології – це завжди актуальна тема для обговорення. Починаючи з років, коли тільки створювалися виробничі підприємства, забруднення атмосфери негативно позначилося на стані навколишнього середовища та спричинило виникнення багато хвороб у населення нашої планети.

У зв’язку із цим екологічне законодавство зазнавало удосконалення, і на сьогоднішній день сформувався розширений перелік видів юридичної відповідальності, які застосовуються до підприємців-забруднювачів екології.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ ЕКОЛОГІЇ.

За предметом правового регулювання, можна виділити наступні види юридичної відповідальності, які настають внаслідок забруднення екології.

1. Цивільна відповідальність. Для неї характерна компенсація заподіяної шкоди потерпілим особам на відшкодування неодержаних прибутків за час, необхідний для покращення умов навколишнього середовища.

2. Адміністративна відповідальність. Така відповідальність може супроводжуватися попередженням, накладанням штрафних санкцій та/або конфіскацією незаконно добутих об’єктів навколишнього середовища або заборонених знарядь добування.

3. Кримінальна відповідальність. В залежності від масштабності негативних наслідків екологічної ситуації, вказаний вид відповідальності полягає у застосуванні санкцій передбачених Кримінальним Кодексом України,  які можуть сягати навіть до 10-12 років позбавлення волі.

В даному випадку, ми розглянемо ті види відповідальності, які найчастіше застосовуються до посадових осіб підприємств, а саме цивільну і адміністративну відповідальності.

ЦИВІЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

Цей вид відповідальності застосовується до винних осіб, які завдали збитків особам, що мають право на компенсацію недоотриманого доходу за час, необхідний для відновлювання здоров’я та отримання належних умов якості навколишнього середовища.

Відповідно до ст.69 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», особи, які зазнали збитків  мають право на компенсацію, у разі, якщо шкода сталася не внаслідок їх навмисних дій або стихійних природних явищ, а саме через тих осіб, які створили джерело підвищеної небезпеки. В таких випадках, обов’язок доведення правомірності своїх дій покладається на винну особу.

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

Для цієї відповідальності, характерним є відшкодування заподіяних збитків у вигляді штрафів, конфіскації майна в державний бюджет. В Кодексі про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП України) передбачена відповідальність за правопорушення в екологічні сфері. Види таких правопорушень, за характером впливу на навколишнє середовище, умовно можна поділити на декілька груп:

– Правопорушення у сфері землекористування (ст. 52-56, 188-5 КУпАП України). Санкції за правопорушення цієї групи можуть визначатися у вигляді штрафу від 85 грн. до 8 500 грн. Максимальні санкції застосовуються за правопорушення вчинені повторно протягом року, зокрема за неприведення земельної ділянки у придатний стан, порушення правил використання проекту землеустрою, порушення строку погодження документації із землеустрою, порушення строку внесення відомосте до Держземкадастру.

Відповідальність-за-забруднення-екології,-чого-слід-боятися-підприємствам

– Правопорушення у сфері геології та надрокористування ст. 57-58-1 КУпАП України). На правопорушників цієї групи в основному накладаються санкції у вигляді штрафів від 510 грн. до 18 000 грн. за самовільну забудову, порушення правил виконання робіт на території залягання корисних копалин або видобування корисних копалин технікою, яка не пройшла сертифікацію.

–  Правопорушення у сфері водокористування(ст.48, 59-62 КУпАП України). Особи, які спричинили забруднення та засмічення територіальних та морських вод, не виконали обов’язок щодо реєстрації документів з шкідливими речовинами та сумішами, пошкодили водогосподарські споруди або порушили інші правила водокористування несуть відповідальність у вигляді штрафу від 85 грн. до 17 000 грн.

–  Правопорушення у сфері лісокористування(ст. 63-77 КУпАП України). Засмічення лісів відходами, недотримання правил пожежної безпеки, та інші правопорушення, передбачені цими статтями, в залежності від їх складності впливу на навколишнє середовище, можуть каратися штрафом від 17 грн. до 30 600 грн.

–  Атмосферні правопорушення (ст. 78-81 КУпАП України), характеризуються порушенням порядку здійснення викидів забруднюючих речовин  в атмосферу, експлуатацією транспортних засобів, в яких перевищений вміст забруднюючих речовин тощо, підлягають адміністративному стягненню у вигляді штрафу від 85 до 3 400 грн.

– Правопорушення у сфері утилізації відходів (ст. 82-83 КУпАП України) можуть проявляться у неправильному поводженні з відходами, виготовленні продукції з відходів, неправильній передачі відходів  та ін., у зв’язку і чим можуть накладатися санкції, передбачені КУпАП України можуть накладатися у вигляді штрафу від 17 грн. до 3 400грн.

– Правопорушення у сфері рослинництва та фауни (ст. 82-90 КУпАП України), а також правопорушення вчинені здоров’я населення (ст. 42, 95, КУпАП України) мають дуже страшні наслідки, оскільки тут спрямовується безпосередній вплив на об’єкти екології. В таких правопорушеннях може також застосовуватися конфіскація об’єктів тваринного і рослинного світу,  знарядь і засобів вчинення правопорушення, а штрафні санкції можуть сягати 8 500 грн.

ВИСНОВКИ

Ця стаття є орієнтовною і не може вмістити в себе достатню кількість інформації щодо усіх видів відповідальності. Втім, перш ніж піддаватися екологічним санкціям раджу дослідити реальність усіх обставин, що спричинили правопорушення та одразу ж звернутися до юриста для отримання правильної юридичної кваліфікації правопорушення.

Залишити відповідь

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов’язкові поля позначені *

Залишити коментар