Юридичний супровід агробізнесу

Захист інвестицій в агробізнес.

Юридичне консультування агровиробників та підприємств АПК.

Вирішення земельних спорів

Послуги

Однією з ключових практик Юридичної компанії «АРМАДА» є супровід підприємств агропромислового комплексу та інвестицій в АПК.

Команда практики супроводжує великі інфраструктурні проєкти, пов’язані зі створенням нового бізнесу, а також реорганізацію існуючих бізнесів, шляхом їх злиття та поглинання. Спеціалісти практики аграрного та земельного права супроводжують інвестиційні проєкти в АПК, в тому числі із залученням міжнародних інвестицій та іноземного капіталу.

Юридична компанія «АРМАДА» здійснює комплексний юридичний супровід більше ніж 200 підприємств України та міжнародних агрохолдингів із загальним земельним банком понад 700 тис. га та має значну експертизу в юридичному обслуговуванні АПК.

Перелік послуг

01. Захист інвестицій в АПК. Супровід інвестиційних угод

 • Комплексний супровід виходу інвесторів на український ринок.
 • Комплексний супровід створення бізнесу.
 • Отримання дозволів антимонопольних органів на концентрацію, узгоджені дії.
 • Розробка установчих документів компаній та внесення до них змін.
 • Розробка корпоративних договорів.
 • Створення компаній та їх відокремлених підрозділів.
 • Юридичний аудит земельного банку, окремих об’єктів нерухомості, компаній.
 • Юридичний супровід залучення фінансування від українських та іноземних фінансових установ та фондів.
 • Юридичний супровід M&A транзакцій.
 • Юридичний супровід оформлення дозвільних документів.
 • Юридичний супровід оформлення та передання корпоративних прав.
 • Юридичний супровід формування земельного банку.
 • Юридичний супровід угод з придбання земельних ділянок та інших об’єктів нерухомості.

02. Формування земельного банку підприємства. Супровід угод купівлі-продажу земельних ділянок

Формування земельного банку:

 • Аудит наявного земельного банку та консультування з метою збереження активів.
 • Аналіз договорів оренди/емфітевзису/суперфіцію та виявлення умов в договорах, які можуть вплинути на втрату земельного банку.
 • Аналіз Державного земельного кадастру на відповідність правовстановлювальній документації на землю.
 • Проведення аудиту, виявлення земельних ділянок без зареєстрованих договорів на право користування такими земельними ділянками.
 • Моніторинг та аудит термінів закінчення договорів оренди сусідніх земельних ділянок.
 • Надання консультацій та юридичний супровід у сфері злиття та поглинання агрокомпаній, з детальною ідентифікацією потенційних об’єктів придбання та супроводом угоди до моменту реєстрації набутих прав.
 • Участь в переговорах під час узгодження об’єктів купівлі/продажу (активи, корпоративні права, нерухомість (земля), узгодження структури продажу (однією угодою або поетапно).
 • Консультування з податкового планування угод з купівлі-продажу активів.
 • Юридичний супровід інвестиційних угод купівлі-продажу активів/корпоративних прав: надаємо правову експертизу об’єкта інвестування, вироблення оптимальної форми інвестування, розробляємо механізми мінімізації ризиків та захисту інвестицій, надаємо рекомендації щодо стратегії інвестування. Надаємо юридичний та організаційний супровід інвесторів, починаючи з аналізу інвестиційної пропозиції до питань відповідності законам, правилам і стандартам після запуску проєкту.

Супровід угод купівлі-продажу земельних ділянок:

 • Детальний аналіз земельної ділянки, право встановлювальних документів на земельну ділянку, особи продавця та покупця, аналіз установчих документів Сторін угоди з підготовкою детального письмового звіту із зазначенням повної інформації щодо перевірки земельної ділянки та виявлених ризиків).
 • Підготовка документів, необхідних для успішного посвідчення угоди купівлі-продажу: підготовка Рішень органів управління підприємством на купівлю/продаж землі, проведення детального аналізу державних реєстрів, даних Державного земельного кадастру на відповідність право встановлювальним документам і їхнє відображенні в реєстрі з отриманням підтверджувальних довідок, витягів та ін.
 • Детальна розробка тексту договору купівлі-продажу земельної ділянки з метою уникнення можливий майбутніх судових процесів з визнання угод недійсними та узгодження тексту договору з усіма учасниками угоди.
 • Консультування з питання підтвердження джерела походження коштів Покупця та підготовка пакета документів на підтвердження.
 • Юридичний супровід угоди купівлі-продажу земельної ділянки на кожному етапі.

03. Судовий супровід агробізнесу

 • Спори щодо визнання недійсними договорів оренди земельної ділянки.
 • Спори щодо дострокового розірвання договору оренди земельної ділянки.
 • Спори щодо витребування земельної ділянки з чужого, незаконного володіння.
 • Спори щодо визнання протиправними та скасування записів державних реєстраторів про реєстрацію права власності та/або користування земельними ділянками.
 • Спори щодо стягнення дебіторської заборгованості за поставлену сільськогосподарську продукцію чи інші товари.
 • Спори щодо стягнення вартості, сплаченої за добрива, корм, засоби захисту рослин тощо неналежної якості.
 • Спори з банками та банківськими установами, які виникають в ході виконання кредитних договорів (стягнення заборгованості за кредитним договором, звернення стягнення на предмет лізингу/іпотеки тощо).
 • Спори.
 • Інші судові спори, які виникають між суб’єктами господарювання в галузі АПК.

04. Транскордонні суди та міжнародний арбітраж

 • Супровід інтересів клієнтів в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України (ICAC).
 • Супровід спорів щодо стягнення заборгованості, медіація, арбітраж.
 • Супровід спорів у Міжнародних арбітражах при Асоціації торгівлі зерном і кормами (GAFTA) і Федерації асоціацій торгівлі олійними культурами, насінням та жирами (FOSFA), МКАС при ТПП України.
 • Супровід справ клієнтів в інвестиційному арбітражі, представництво інтересів у Міжнародному центрі з врегулювання інвестиційних спорів (ICSID), Постійному третейському суді (PCA), Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма (SCC), а також в арбітражах ad hoc за правилами ЮНСІТРАЛ.

05. Супровід ЗЕД діяльності агропідприємства

 • Детальний Аналіз ЗЕД-контракту, коду УКТЗЕД товару та логістичного маршруту. Фахівці компанії проводять детальний аналіз можливих ризиків експорту в майбутньому.
 • Детальний аналіз контрагентів з метою уникнення ризиків шахрайства.
 • Підготовка документів, необхідних для отримання Ліцензії на експорт продукції.
 • Аналіз логістичного маршруту та необхідності отримання Ліцензії на міжнародні вантажні перевезення, Дозволів на участь у міжнародному русі.
 • Детальний аналіз підстав отримання статусу верифікованого експортера та підготовка документів, необхідних для отримання статусу.
 • Консультування та супровід отримання Акредитації на Митниці.
 • Консультування з питань дотримання валютного контролю.
 • Оптимізація оподаткування при здійсненні ЗЕД-операцій учасниками ринку АПК.

06. Оподаткування АПК. Консультування з питань податкового структурування

 • Формування оптимальної структури для ведення діяльності в Україні (у тому числі з іноземними компаніями).
 • Консалтинг в питаннях вибору юрисдикції для ведення бізнесу за кордоном.
 • Консалтинг з питань відповідності вимогам законодавства про контрольовані іноземні компанії (КІК).
 • Надання консультацій з питань чинних законодавчих обмежень та додаткових вимог при структуруванні бізнесу.
 • Надання консультацій з оптимізації податкового навантаження на Ваш бізнес.

07. Взаємодія з державними органами

 • Детальний аналіз специфіки діяльності підприємства та розробка стратегії представлення суб’єкта господарювання в органах державної влади та в органах місцевого самоврядування.
 • Представлення інтересів клієнта під час запитів, перевірок та переговорів з органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
 • Юридичний супровід процедур одержання дозволів та ліцензій, необхідних для здійснення господарської діяльності.
 • Аудит підприємства на готовність до проведення планових та позапланових перевірок, що здійснюються органами державної влади.
 • Супровід підготовки відповідей та документів на запити органів державної влади.
 • Судовий супровід у спорах за позовами органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

08. Юридичний консалтинг агробізнесу

 • Детальний аналіз корпоративної структури бізнесу.
 • Юридичний супровід господарської діяльності агропідприємств.
 • Розробка внутрішньої документації підприємств.
 • Консультування з питань ведення обліку, роботи з земельним банком.
 • Правовий супровід процесу реєстрації потужностей (об’єктів), які використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу Товарів у сфері АПК.
 • Створення та реєстрація агрохолдингів в Україні (резидентами та нерезидентами).
 • Консультування з питань інвестиційних програм в АПК.
 • Консультування з питань приватизації державного і комунального майна в АПК.
 • Супровід договірної діяльності компаній (договори поставки, перевезень, послуг, зберігання, тощо).
 • Правова допомога в складанні договорів оренди земельних ділянок, договорів сервітуту, емфітевзису, суперфіцію.
 • Надання правового консультування з питань оподаткування з урахуванням нюансів проведення господарської діяльності у сфері АПК.
 • Консультування з організації трудових відносин на с/г підприємствах або агропромисловому холдингу, структурування відносин найму персоналу.
 • Юридичний супровід в отриманні реєстраційних, ліцензійних документів в сфері АПК.
 • Консультування з питань дотримання правил військового обліку суб’єктами господарювання у сфері АПК.
 • Консультування з питань бронювання працівників агропідприємств.
 • Консультування та супровід підготовки документів для отримання статусу критично важливого підприємства в галузі АПК, що надасть змогу бронювати своїх працівників.
 • Консультування з питань дотримання трудового законодавства, супровід трудових спорів.
 • Консультування з питань планування логістичних маршрутів для експорту с/г продукції та супровід отримання Ліцензій на міжнародні вантажні перевезення.

09. Антирейдерський аудит та захист активів агропідприємства

 • Послуги у сфері протидії рейдерству, захопленню підприємств, земельних активів у сфері АПК.
 • Юридичний аудит установчих документів підприємства та документів, що регулюють корпоративні права власників.
 • Послуга антирейдерського аудиту підприємства з метою завчасного захисту активів.
 • Послуга з підготовки NDA угод, введення на підприємстві режиму збереження комерційної інформації.
 • Розробка інструктажів для працівників агропідприємств з питання запобіганню рейдерських захоплень.
 • Розробка договорів на фізичну охорону активів.
 • Надання послуг системного моніторингу зон ризику (кримінальні провадження; судові справи; перевірки державних органів; перевірка бізнес-партнерів.
 • Послуги з оновлення статутних документів шляхом впровадження обмеження статутом підприємства/контрактом повноважень директора щодо відчуження та обтяження майна.
 • Консультування з налагодження на підприємстві системи охорони документів.

10. Юридичний супровід фінансових операцій у сфері АПК

 • Надання юридичного супроводу в процесах здійснення фінансових операцій в аграрному секторі (кредитування страхування, лізинг, аграрні розписки, позики).
 • Реструктуризація заборгованості за кредитними зобов’язаннями та банкрутство.
 • Надання юридичних консультацій з питань фінансового, банківського та валютного законодавства.
 • Розробка договорів та супровід угод, що стосуються будь-яких фінансових операцій.
 • Юридичний аудит щодо дотримання законодавства з питань організації та здійснення фінансового моніторингу.

Команда практики

Команда практики аграрного та земельного права Юридичної компанії «АРМАДА» має видатний досвід супроводу сільськогосподарських товарних виробників, експортерів та переробників.

До клієнтів компанії відносяться найбільші агропідприємства, сукупний земельний банк яких становить понад 700 тис. га. Наша компанія має значний досвід супроводу інвестиційних угод у сфері АПК, в тому числі із нерезидентною складовою.

Ігор Оборотов

Співкеруючий партнер, кандидат юридичних наук, адвокат

Практики: Аграрне та земельне право, Податки та податковий консалтинг, Антимонопольне право

Валентина Пономаренко

Старша партнерка практики Аграрного та земельного права

Практики: Аграрне та земельне право, Корпоративне право, М&А, Комплексний захист бізнесу

Олена Босонченко

Олена Босонченко

Адвокат

Практики: Аграрне та земельне право, Корпоративне право, М&А, Комплексний захист бізнесу, Податки та податковий консалтинг

Захистимо інвестиції в АПК. Допоможемо в плануванні господарської діяльності агробізнесу

Наша експертиза

Юридична компанія «АРМАДА» — одна з провідних компаній в практиці аграрного та земельного права.

Наші кейси

Валентина Пономаренко

Валентина Пономаренко

Старша партнерка практики Аграрного та земельного права

Нам довіряють

До пулу клієнтів компанії відносяться підприємства-лідери галузей, міжнародні та українські компанії, які є великими платниками податків

 

 

 

Відгуки клієнтів

Віталій Звєров

Ми є клієнтом ЮК «АРМАДА» вже четвертий рік. За ці роки у нас декілька разів виникали суди щодо дострокового припинення договорів оренди.

Адвокати компанії захистили інтереси нашого підприємства в судах та відстояли всі ділянки, щодо яких був спір.

Крім цього, юристи успішно вирішили декілька судових спорів з місцевими радами щодо неправомірного ненадання земельних ділянок.

Я вдячний партнерам за небайдужість та можу відзначити їх професіоналізм у юридичному захисті агропідприємств.

___

Віталій Звєров,
Засновник групи підприємств ПП «Звєров» 
(земельний банк 12 000 га)

Юрій Гвоздєв

Ми співпрацюємо з ЮК «АРМАДА» з 2020 року, довіряючи їм захист інтересів компаній холдингу в судах. Адвокати ЮК «АРМАДА» проявили себе, як досвідчені професіонали у сфері вирішення судових спорів. За час співпраці «АРМАДА» вигравала для нас суди проти контролюючих органів, оскаржуючи приписи, винесені внаслідок перевірок, та скасовуючи в судовому порядку рішення цих органів.

Також «АРМАДА» успішно представила інтереси наших компаній в низці земельних спорів. Адвокати захистили право оренди по декільком договорам, які намагались визнати недійсними орендодавці, вигравши суди як в першій, так і апеляційній інстанціях. За час співпраці «АРМАДА» не програла жодного суду з тих, які ми їм передавали в роботу.

Тож сміло можу рекомендувати ЮК «АРМАДА», як професіоналів в сфері судового вирішення спорів в аграрній сфері.

___

Юрій Гвоздєв,
Директор юридичного департаменту 
агроіндустріального холдингу «МХП»

null

Наше підприємство розпочало співпрацю з ЮК «АРМАДА» три роки тому. Ми досить часто звертаємось до юристів за консультаціями з різних питань, і завжди отримуємо оперативний зворотній зв’язок. «АРМАДА» допомагає нам без зайвих витрат часу вирішувати питання з дебіторською заборгованістю.

Ми лише передаємо адвокатам запитані ними копії первинної документації по «проблемному» боржнику, і досить швидко отримуємо судове рішення та виплату боргу.

За час співпраці «АРМАДА» виграла для нас 11 судів на загальну суму понад 15 000 000 гривень, й не програла жодного.

Тож хочу висловити свою вдячність партнерам за стабільну, надійну і, головне, якісну юридичну підтримку.

___

Віктор Колесник,
Директор ТОВ «Розмай Агро» 
(постачальники добрив та посівного матеріалу)

Валерій Михайлович Чєрнеуцан

За 3 роки співпраці з Юридичною компанією «Армада» ми неодноразово переконалися в добропорядності та компетентності працюючих в ній юристів.

Запити нашого підприємства завжди відпрацьовуються якісно і в стислі терміни, вчасно готуються документи, які передбачають жорсткі дедлайни, результативно представляються наші інтереси в судах. Сьогодні ми маємо виграні судові справи у спорах з Укртрансбезпекою, ПАТ «НАСК «ОРАНТА», дебіторами.

Спільно з нашими партнерами відстояли інтереси підприємства в судовому спорі з податковою на суму 2 590 000 грн. Злагоджена робота на етапі пред’явлення претензії дала змогу повернути кошти в розмірі 1 485 000 грн. без звернення до суду.

Підтверджуємо, що ТОВ «Юридична компанія «Армада» – надійний та ефективний партнер.

___

Валерій Михайлович Чєрнеуцан,
Директор ПП «ДУМІТРАШ» (агровиробник)

 ЮК Армада - Відгук Іванова Надія Валеріївна<br />
Іванова Людмила Валеріївна

Ми є абонентськими клієнтами Юридичної компанії «Армада». За час співпраці регулярно звертаємося за юридичними консультаціями, підготовкою відповідей на запити органів державної влади та місцевого самоврядування.

Фахівці компанії «Армада» успішно займаються процедурою розблокування десятків незаконно заблокованих накладних, в тому числі у судовому порядку. Успішно оскаржені в адміністративному суді податкові повідомлення-рішення на суму більше 1 300 000,00 грн, прийняті за результатами позапланової перевірки податківців.

Нашими юристами успішно і в стислі терміни була проведена робота по реєстрації договорів оренди землі, що значно заощадило час і кошти нашої компанії. На цей момент ведеться масштабна кампанія по реєстрації договорів оренди землі (близько 350 земельних ділянок загальною площею 12 000,00 га).

У роботі з «Армадою» підкупає оперативність обробки наших запитів і щире бажання допомогти. Рекомендуємо компанію «Армада», як надійного підрядника, який не підведе!
___

Іванова Людмила Валеріївна,
Директор ТОВ «ЗОЛОТИЙ КОЛОС» (елітнасінгосп, агровиробник)

Отримати консультацію юриста

Заповнюючи форму, Ви погоджуєтесь передати свої персональні дані для їх подальшого використання ТОВ «ЮК «АРМАДА», відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010р.


  Переваги співпраці з нашою компанією

  icon-001-target-04

  Націленість на результат

  Для нас важливо вирішити Ваше питання якомога коротшим і оптимальним шляхом. Ми результатоорієнтовані, адже це прямо впливає на собівартість наших послуг. Нам цікаво оперативно вирішити питання і мінімізувати власні часові витрати.
  icon-004-presentation-chart-01

  Безкоштовний попередній аналіз справи

  На відміну від конкурентів ми ніколи не тарифікуємо попередній аналіз документів та клієнтського кейсу. Нам важливо переконатися в тому, що справа має перспективу, а ми дійсно можемо допомогти своїм клієнтам.

  Тому ми ретельно вивчаємо Ваш запит, формуємо правову позицію і тільки потім укладаємо угоду про співпрацю.

  icon-003-users-check

  Пропускні можливості

  На відміну від самозайнятих юристів та адвокатів ми маємо міцну корпоративну структуру. Наразі в компанії зосереджено більше 40 юристів та адвокатів, що свідчить про те, що ми маємо високі пропускні можливості. Під послугу супроводу земельних спорів та спорів в сфері АПК на базі компанії сформовано окрему проектну групу юристів та адвокатів, які займають виключно цим напрямом роботи. А отже ми маємо можливість приділяти максимум уваги Вашому проекту.
  icon-009-glasses-02

  Експертність

  Наша компанія займає проактивну позицію в питаннях консалтингу бізнесу та за останні 5 років провела більше 100 тематичних заходів, які відвідали понад 10 000 глядачів.

  Ознайомитись з вебінарами, які проводить компанія Ви можете за цим посиланням.

  Також адвокати податкової практики компанії виступають лекторами для колег-юристів в Академії консалтингового бізнесу, на урядових круглих столах, фахових конференціях із представниками ДПС тощо.

  icon-002-dotpoints-01

  Системність

  Ми системна компанія, яка веде проектну роботу в CRM cистемі, постійно моніторить статуси руху Вашої справи, а отже якісно відрізняється від конкурентів рівнем занурення у Ваш проект.

  Корисні матеріали на тему

  Публікації спеціалістів Юридичної компанії «АРМАДА» на тему юридичного захисту та консультування агробізнесу.

  Корисні відео для АПК

  Записи вебінарів для агробізнесу, які проводили спеціалісти Юридичної компанії «АРМАДА».

  Вебінар Нові правила експорту агропродукції. Верифікація субʼєкта АПК

  Вебінар Нові правила експорту агропродукції. Верифікація субʼєкта АПК.

  Вебінар РИНОК ЗЕМЛІ: купівля-продаж земель с/г призначення в умовах війни. Відкриття ринку для юридичних осіб

  Вебінар РИНОК ЗЕМЛІ: купівля-продаж земель с/г призначення в умовах війни. Відкриття ринку для юридичних осіб.

  Вебінар Земельні спори під час воєнного стану. Судові спори в сфері АПК

  Вебінар Земельні спори під час воєнного стану. Судові спори в сфері АПК.

  Аграрний Радник

  Підпишись на Telegram канал для аграріїв

  Телеграм-канал для агропідприємств, фермерських господарств та сільськогосподарських товарних виробників.

  В каналі ми публікуємо огляд новин законодавства, експертні статті юристів та адвокатів, розбираємо практичні кейси та ділимось цінною інформацією.

  Зв’язатись з нами

  Заповнюючи форму, Ви погоджуєтесь передати свої персональні дані для їх подальшого використання ТОВ «ЮК «АРМАДА», відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010р.