«Все тече, все змінюється…»

Компанії, як і люди, народжуються, живуть… і припиняються.

Звісно, Ви можете створити нову компанію «з нуля», однак частіше придбаваються вже готові бізнеси. Причин для цього може бути багато: сформованість статутного капіталу, наявність власного або орендованого майна (перш за все,  нерухомого), наявність тривалої історії (наприклад, від 1 року, для участі в тендерах) тощо.

Купівля «готової компанії», тобто такої, що вже внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і має історію, є поширеним і дієвим механізмом при веденні будь-якого бізнесу, оскільки в такому випадку ви економите час на реєстрацію нового підприємства та заощаджуєте ресурси. Однак, купівля ТОВ – це завжди ризик, оскільки майже завжди фінансова історія ТОВ ретельно приховується.

Продаж «готових компаній» має ряд переваг, до яких належать:

 • наявність дозвільної документації (ліцензії, дозволи, укладені господарські договори, права користування майном, навіть штат працівників);
 • наявність сформованого документообігу, який вже став предметом докупівельного аналізу з боку Покупця;

можна відразу ж приступати до роботи.

ЕТАПИ ПРОЦЕДУРИ ПРИДБАННЯ ТОВ

Розглядаючи такий варіант започаткування бізнесу, необхідно розуміти, що продаж і придбання ТОВ — це не банальна і звична справа. Приймати подібні рішення слід виважено, поступово, оцінюючи всі «за» та «проти». Навіть якщо в силу якихось обставин Вам необхідно швидко придбати ТОВ, не рекомендуємо придбавати бізнес нашвидкуруч лише для досягнення мети, оскільки шкода від такого необдуманого вчинку може значно перевищити вартість придбання.

Як-купити-працюючий-бізнес-Процедура-придбання-корпоративних-прав

Придбання ТОВ шляхом заміни засновників (учасників) відбувається, як правило, в три етапи:

 1. Укладення договору купівлі-продажу частки/часток і нотаріальне посвідчення підписів сторін на акті прийому-передачі.

Як було зазначено вище, цей етап характеризується важливістю його підготовчої частини, пов’язаної з вивченням установчих документів (як правило, статуту компанії), підготовкою договору купівлі-продажу частки в ТОВ та документів для проведення державної реєстрації всіх змін.

 1. Державна реєстрація зміни відомостей.

Необхідною умовою на цьому етапі є обов’язкове нотаріальне засвідчення підписів сторін при передачі прав на частку в ТОВ.

 1. Реєстрація зміни відомостей про кінцевих бенефіціарів та нової редакції Статуту (за бажанням).

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРОДАЖУ ЧАСТКИ В ТОВ

 1. Переважне право придбання частки (часток).

Учасники ТОВ мають переважне (перед іншими особами) право купівлі частки у статутному капіталі. Таким чином, зміна учасника ТОВ шляхом укладення договору купівлі-продажу можлива виключно за наявності згоди інших учасників ТОВ на продаж частки.

Інші учасники ТОВ зобов’язані впродовж 30 днів письмово повідомити про наявність/відсутність наміру в придбанні частки. Якщо ж протягом 30 днів таке повідомлення не направлено, презюмується, що вони відмовляються від купівлі частки. В такому разі її можна продати третій особі.

У процедурі належного оформлення реалізації переважного права придбання частки та повідомлення учасників ТОВ в першу чергу зацікавлений її покупець, він вправі вимагати від продавця підтвердження цього. Ризик неповідомлення інших учасників полягає в тому, що вони можуть в судовому порядку оскаржити відчуження частки новому учаснику.

 1. Згода подружжя.

В разі, якщо продавцем частки виступає фізична особа, вона, ймовірно, перебуває у зареєстрованому шлюбі. Якщо Продавець перебуває в шлюбі і майнові права (частка в ТОВ) є об’єктом спільної сумісної власності подружжя, від дружини чи чоловіка потрібна згода на відчуження. Для оформлення такої згоди потрібні паспорт і код дружини/чоловіка, свідоцтво про шлюб, а також присутність дружини/чоловіка для підписання цієї згоди у нотаріуса. Також може бути надана підготовлена заздалегідь нотаріально посвідчена заява про згоду на відчуження.

 1. Вимоги до договору купівлі-продажу частки.

У профільному Законі про ТОВ не прописано порядок укладання договору купівлі-продажу частки, тому, в даному випадку, слід керуватися гл. 54 ЦК. Покупцем може виступати як юридична, так і фізична особа. Якщо покупець – юридична особа, належну увагу слід приділити оформленню повноважень представника на підписання договору. Від імені юридичної особи договір може підписувати особа, яка діє на підставі установчих документів, або представник, який діє на підставі довіреності. Якщо покупцем виступить фізична особа, така особа повинна мати документи, що посвідчують особу (паспорт). Фізична особа, яка придбаває корпоративні права і з якою укладається договір купівлі-продажу, повинна мати повну дієздатність (ст. 34 ЦК). У противному разі договір може бути визнаний недійсним.

Як-купити-працюючий-бізнес-Процедура-придбання-корпоративних-прав

Договір купівлі-продажу частки укладається в письмовій формі та підписується обома сторонами. Закон не містить вимоги щодо нотаріального посвідчення такого договору. Однак, за бажанням однієї зі сторін, його може бути нотаріально засвідчено (ч. 4 ст. 209 ЦК). Договір, в силу загальних вимог до господарських договорів, має включати істотні умови: предмет, ціну, строк дії. При підготовці проекту такого договору рекомендуємо детально прописати, зокрема, порядок оплати, момент переходу права власності на частку, порядок приймання-передачі частки, строки внесення змін до ЄДР та інші суттєві обставини.

 1. Акт приймання-передачі частки.

Акт приймання-передачі частки до договору купівлі-продажу частки (далі «Акт») використовується для оформлення фактичної передачі частки від Продавця  у володіння Покупця  за відповідними договором купівлі-продажу частки.

Акт не є самостійним документом, він укладається на виконання договору купівлі-продажу частки , який попередньо був укладений між Продавцем та Покупцем, і є його невід’ємною частиною.

Як-купити-працюючий-бізнес-Процедура-придбання-корпоративних-прав

Акт необхідний для проведення державної реєстрації Покупця в якості нового учасника ТОВ. Акт є доволі «лаконічним» документом, в ньому фіксується лише: (1) факт передачі частки від Продавця до Покупця, (2) розмір частки, що передається, та її номінальна вартість, (3) реквізити та ідентифікаційні дані Покупця і Продавця.

В Акті НЕ визначаються умови щодо строків оплати частки, порядку розрахунків, інших прав та обов’язків сторін.

 1. Реєстрація змін (внесення змін до Реєстру).

Відповідно до ч. 5 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» для реєстрації відчуження частки в статутному капіталі ТОВ (чи її частини), державному реєстратору подаються:

 • Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 • Документ про сплату адміністративного збору;
 • Акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства.

У випадку придбання частки в статутному капіталі ТОВ на підставі договору, для державної реєстрації зміни складу учасників не вимагається проведення загальних зборів учасників та затвердження нової редакції статуту. В цьому разі новий власник частки в статутному капіталі має право самостійно подати вказані вище документи державному реєстратору.

Право подати державному реєстратору заяву про державну реєстрацію зміни складу учасників має як особа, які відчужила належну їй частку в статутному капіталі, так і особа, що придбала частку.

ВИСНОВКИ

На перший погляд процедура придбання корпоративних прав в ТОВ не є складною. Все залежить від масштабу придбання та результату, який Ви чекаєте від угоди. Якщо предметом угоди є суто формальна передача прав, наприклад, на «неробоче» ТОВ, тут цілком можна спробувати впоратися своїми силами.

А ось якщо підприємство – це працюючий бізнес, коли  учасників значні частки у статутному капіталі, коли діяльність підприємства може приносити значні дивіденди, – недбайливе ставлення до угоди і реєстрації її наслідків може призвести до серйозних збитків. Те ж саме стосується ситуації, коли учасником в ТОВ є іноземець або іноземна компанія.

В будь-якому разі, тільки професійний підхід до процедури, врахування всіх нюансів, дозволить зробити придбання, яке стане підґрунтям для надійного та впевненого ведення бізнесу новими власниками.

Залишити відповідь

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов’язкові поля позначені *

Залишити коментар