У зв’язку з впровадженням земельної реформи та відкриттям ринку землі 23 червня 2021р. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову щодо внесення змін до порядків ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також здійснення Мін’юстом контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Дана постанова прийнята з метою удосконалення та актуалізації порядку державної реєстрації речових прав на землю та посилення державного контролю у цій сфері.

Пропонуємо більш детально розглянути новації щодо порядку державної реєстрації речових прав на землю, внесені урядом.

ЩО НОВОГО В ПОРЯДКУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ.

В першу чергу зупинимось на змінах, що стосуються процедурних питань реєстрації прав на земельних ділянок.

Зокрема, Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень було доповнено низкою пунктів, що регулюють питання реєстрації переважного права купівлі земель сільськогосподарського призначення, припинення такого права, наміру власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення щодо її продажу, припинення такого наміру про продаж, а також реєстрації права оренди, емфітевзису, суперфіцію, набутих у результаті відчуження такого права її користувачем.

Розглянемо ці нововведення більш докладно.

Державна реєстрація переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення буде проводитись державними реєстраторами виключно щодо такого права, яке передано за письмовим договором між суб’єктом переважного права та особою, якій передається таке право, та за наявності відкритого розділу у Державному реєстрі прав з присвоєнням реєстраційного номера земельній ділянці та державної реєстрації права оренди на таку земельну ділянку.

Реєстрація припинення переважного права, буде здійснюватися без подання відповідної заяви про державну реєстрацію припинення обтяження одночасно з державною реєстрацією набуття права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення за суб’єктом переважного права чи з державною реєстрацією припинення права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення.

Реєстрація наміру власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення щодо її продажу буде проводитись виключно за умови подання власником земельної ділянки проекту відповідного договору та за наявності відкритого розділу у Державному реєстрі прав з присвоєнням реєстраційного номера земельній ділянці.

В свою чергу реєстрація припинення наміру про продаж землі буде проводитись без подання заяви про державну реєстрацію припинення обтяження одночасно з державною реєстрацією набуття новим власником права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення чи з державною реєстрацією нового наміру такого власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення щодо її продажу.

Останні-нововведення-в-сфері-державної-реєстрації-прав-на-землю

Для державної реєстрації права оренди земельної ділянки, права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) чи права користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), яке набуто у результаті відчуження такого права її користувачем, заставодержателем (іпотекодержателем), а також набутого на підставі рішення суду, у результаті примусового звернення стягнення на таке право користування чи у результаті спадкування, подаються документи, передбачені статтею 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

У разі коли договором емфітевзиу встановлено заборону емфітевту передавати земельну ділянку в оренду, реєстрація такої заборони проводиться без подання відповідної заяви про державну реєстрацію обтяження одночасно з державною реєстрацією права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис).

Припинення заборони емфітевта проводиться без подання відповідної заяви про державну реєстрацію припинення обтяження одночасно з державною реєстрацією припинення емфітевзису.

ОНОВЛЕНО ПЕРЕЛІК ВІДОМСТЕЙ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В РЕСЄСТРІ ЩОДО ОБТЯЖЕННЯ ПРАВ.

Також потребує уваги оновлення переліку відомостей, які будуть вноситись до Державного реєстру прав.

Тепер Державний реєстр речових прав на нерухоме майно буде містити детальні відомості про обтяження речового права та іншу пов’язану з цим інформацію. Зокрема, до реєстру будуть вноситись такі дані:

  • ідентифікаційні дані про обтяжувача;
  • вид обтяження;
  • предмет обтяження (нерухоме майно, майнові права чи речові права на нерухоме майно, похідні від права власності);
  • зміст обтяження (за наявності);
  • строк дії обтяження (за наявності);

підстава для державної реєстрації обтяження – реквізити документа. Підстава для державної реєстрації обтяження за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав вноситься з переліку документів, поданих для державної реєстрації прав та відображених у відповідній заяві.

Останні-нововведення-в-сфері-державної-реєстрації-прав-на-землю

У разі державної реєстрації іпотеки додатково до зазначених відомостей вносяться відомості про боржника, який є відмінним від іпотекодавця, розмір основного зобов’язання, реквізити заставної, відомості про видачу дубліката заставної, анулювання заставної (у разі коли іпотечним договором передбачено видачу заставної).

Крім того, було встановлено певні особливості внесення даних про обтяження права в окремих випадках. Мова йде про те, що в разі реєстрації вимоги нотаріального посвідчення договору, заборони передачі емфітевтом землі в оренду, переважного права купівлі земельної ділянки та наміру про продаж земельної ділянки – замість відомостей про обтяжувача до реєстру будуть вноситися відомості відповідно про власника нерухомого майна, емфітевта, про особу, якій передано на підставі письмового договору переважне право купівлі, власника нерухомого майна, який має намір продажу.

ВИСНОВКИ

Удосконалення правового регулювання державної реєстрація речових прав на нерухоме майно, в тому числі на земельні ділянки, є надзвичайно важливим оскільки ефективність механізму державної реєстрації прав на нерухоме майно є одною з головних запорук, що гарантує власникам та користувачам майна реалізовувати свої права.

Розглянуті в цьому огляді новели спрямовані на створення нормативних механізмів реалізації земельної реформи, зокрема у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Сподіваємось, що уряд продовжить роботу в цьому напрямку для забезпечення повноцінного функціонування ринку землі та реалізації прав його учасників.

Залишити відповідь

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов’язкові поля позначені *

Залишити коментар